Endüstriyel Tesisler & Okul ve Hastane

Hastane, poliklinik, yatılı-yatısız okul, kampus binaları, yüksek lisans öğrenci yurdu kompleksi, konut, lojman, idare binası, işyeri binaları, sosyal tesis, prefabrik depolama yapıları gibi üstyapı binalarının inşa edilmesi alanlarında dikkate değer nitelik ve nicelikte önemli projeleri tamamlamıştır. Çolakoğlu Firmasının tamamlanan işlerinde, temel ve detay tasarım, tedarik ve satın alma, elektrik ve mekanik işler, enstrümantasyon, otomasyon ve iklimlendirme sistemleri, enerji ve ısı üretimi, su ve atık su arıtma sistemlerinin gerçekleştirilmesi, gerektikleri her aşamada projelerin tamamlayıcı unsurları olmuştur.

Our Process